fbpx

UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO: MIESZKANIA, DOMY I SAMOCHODY

Ubezpieczenie nieruchomości to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju.

Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia  Twojej nieruchomości oraz wszystkiego tego co znajduje się wewnątrz w razie nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych takich jak: pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, huragan, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi a także uderzenie pojazdu mechanicznego lub powietrznego wybuch.

To również ubezpieczenie zabezpieczające elementy stałe (elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały np. meble, piece, okna, drzwi, wanny, kabiny prysznicowe, kuchenki gazowe i elektryczne) oraz ruchomości domowe (sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne) przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, dewastacji oraz przepięciem elektrycznym.

 

 

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego w razie wypadku:

Ubezpieczenie OC – jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, chroni go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Ubezpieczenia AC – jest dobrowolny ubezpieczeniem majątkowych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych wariantach rozszerzonych może poza tym obejmować ochroną np. kradzież, czy też skutki wandalizmu – czyli sytuacje, na które ubezpieczony nie miał większego wpływu.

Ubezpieczenie Assistance – jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.