fbpx

Skład Programu Eskulap

Program, który mamy przyjemność wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską zaprezentować i rekomendować, powstał po wielomiesięcznych konsultacjach z Państwa środowiskiem jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kompleksową ochronę ubezpieczeniową, stąd też konstrukcja programu powstała w oparciu o trzy filary:

FILAR 1. – grupowe ubezpieczenie na życie,

FILAR 2. – ubezpieczenie majątku aptek,

FILAR 3. – ubezpieczenia majątku prywatnego takiego jak mieszkania, domy i samochody.

Program oprócz objęcia swoją ochroną wszystkich pracowników środowiska aptekarskiego przewiduje również ochronę ubezpieczeniową dla ich współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci.

Duże znaczenie przy konstrukcji programu ESKULAP miał wybór wiarygodnego i gwarantującego najwyższej jakości obsługę i serwis posprzedażowy Partnera, dlatego gwarantem programu ESKULAP jest
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A.