fbpx

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ - do pobrania

# Nazwa pliku Rodzaj
1 INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ - do pobrania

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Drodzy Klienci

W związku z wejściem w życie z dniem 01 października 2018 roku  „Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń” (Ustawa z dnia 28 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń; Dz. U. poz. 2486 z późn. zm., dalej jako: ustawa) niniejszym przekazujemy Państwu dokument w postaci „Informacja o dystrybutorze EuCUK„.

Podczas procesu sprzedaży Agent powinien dopełnić obowiązku informacyjnego. Spis wszystkich wymaganych ustawą informacji został zebrany w załączonym dokumencie, który zawiera m.in.: informację o numerze RAU Agenta, nazwie firmy, którą prowadzi Agent, sposób wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Dodatkowo Agent ma obowiązek:

posiadać i pokazać Klientowi pełnomocnictwo od towarzystwa ubezpieczeniowego pozwalające na zawieranie umów;

wykonać analizę potrzeb klienta, by dobrać najlepszą ofertę;

przedstawić Klientowi kartę produktu, czyli oferowanego ubezpieczenia, która w klarowny sposób wyjaśni Klientowi zalety oferty.

Drogi Kliencie również poprzez naszą stronę pragniemy dostarczać wszelkich informacji, jakie nakłada na nas ustawodawca. W tym celu zamieszczamy do pobrania dokument Informacja o dystrybutorze EuCUK_2023