fbpx

Program grupowego ubezpieczenia na życie EKO Życie Compensa.

ZAPISY RÓWNIEŻ DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW OD 1 KWIETNIA 2019 r.

W związku z dużym zainteresowaniem Programem EKO Życie Compensa  dla byłych Pracowników EKO Holding SA  informujemy, że dotychczasowy kształt programu rozszerzamy również dla nowo zatrudnianych Pracowników i ich rodzin.

Nowy Program pod nazwą EKO Życie Compensa został skorygowany na korzyść Osób ubezpieczonych przy zachowaniu dotychczasowego poziomu składki ubezpieczeniowej w poszczególnych wariantach. Tym samym chcielibyśmy dodatkowo zachęcić Państwa do dołączenia do grona naszych Klientów.

Od KWIETNIA 2019 do Programu EKO Życie Compensa mogą przystępować także nowi Pracownicy Eko Holding SA.

Wszyscy przystępujący przystępują z pełnymi karencjami:

– 9 mies. na urodzenie dziecka
– 1 mies. na martwe urodzenie
– 6 miesięcy na wszystkie pozostałe zdarzenia niewypadkowe.

Wszyscy przystępujący dołączają zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że są zatrudnieni w EKO-Holding.

Zakres Programu EKO Życie Compensa

Przystąpienie do Programu EKO Życie Compensa i wpłata składek

Aby przystąpić do Programu EKO Życie Compensa, należy:

  • pobrać zaświadczenie o zatrudnieniu w Dziale Kadr EKO Holding S.A.
  • wypełnić  Deklarację przystąpienia i Formularz zgody EuCUK
  • wysłać do EuCUK wszystkie 3 dokumenty. Można wcześniej, celem sprawdzenia, zeskanować na podany poniżej mail.
  • dokonać wpłaty składki na wskazany przez EuCUK numer rachunku bankowego.
UWAGA!!! W celu uzyskania numeru rachunku bankowego trzeba zadzwonić do EuCUK tel. 886 755 366 lub napisać e-mail: eko@eucuk.pl


WAŻNE!!!!
Prosimy podać na Formularzu zgody nr telefonu, a także adresu e-mail, na który będzie można bezpośrednio kontaktować się w sprawach związanych z Programem. Prosimy również o podpisanie Deklaracji zgody we wskazanym miejscu.

PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

W przypadku wystąpienia szkody należy podjąć następujące działania:

● dokładnie wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia,
● dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty,
● istnieje możliwość zgłaszania roszczeń w formie skanów na adres e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl .

Formularz wniosku oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są stronie internetowej Compensa www.compensa.pl w zakładce „Zgłoszenie szkody”. Na stronie tej istnieje również możliwość wypełnienia Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody. W tym celu należy także przygotować skany lub zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zgłaszanego roszczenia, które należy dołączyć do wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Informacje na temat świadczeń po złożeniu wniosku o wypłatę można uzyskać dzwoniąc na infolinię Compensa Kontakt: 801 120 000.