fbpx

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE - zasady przystępowania

DO UMOWY UBEZPIECZENIA MOŻE PRZYSTĄPIĆ:

Wariant I Ochronny i Wariant II Ochronny+:

Osoba, która w dniu przystąpienia nie ukończyła 69 roku życia i w dacie podpisania deklaracji nie przebywa na zwolnieniu lekarskim lub w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach oraz nie posiada uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub nie jest uznana za niezdolną do pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym – nie dotyczy osób przystępujących w dniu 1 czerwca 2017

Złoży oświadczenie, że w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty podpisania deklaracji nie chorowała i nie choruje na wymienione choroby: nowotwór złośliwy, cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, choroba wieńcowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

Wariant III Ochronny VIP:

Osoba, która w dniu przystąpienia nie ukończyła 69 roku życia i może podpisać się pod oświadczeniem o stanie zdrowia zamieszczonym w deklaracji uczestnictwa.