fbpx

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia pracowników i ich najbliższych przed niespodziewanymi zdarzeniami losowymi jest grupowe ubezpieczenie na życie.

Specjalnie przygotowany dla środowiska aptekarskiego program ESKULAP łączy cechy kompleksowego zabezpieczenia pracowników i ich najbliższych z szerokim zakresem ubezpieczenia oraz atrakcyjną składką.

 

Dla kogo

Do ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów ochronnych (OCHRONA, OCHRONA PLUS, OCHRONA VIP) mogą przystąpić: właściciele aptek, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej aptece, farmaceuci, wszyscy pracownicy Izb Aptekarskich, ich współmałżonkowie, partnerzy oraz pełnoletnie dzieci, mający od 18 do 69 lat.

 Do wariantu dodatkowego SUPER RODZINA mogą przystąpić wymienione powyżej osoby, które przystąpiły już do jednego z trzech wariantów ochronnych.

Korzyści?

  • wiele wariantów w ubezpieczenia w jednej aptece – to oznacza, że każdy pracownik może wybrać indywidualny wariant dla siebie
  • indywidualne konto do wpłat dla każdego ubezpieczonego oraz certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową
  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, należne już za jedną dobę , a w przypadku choroby – po 2 dniach hospitalizacji
  • wsparcie finansowe w razie poważnej choroby zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka lub partnera (aż 44 różne typy chorób);
  • wsparcie finansowe w razie operacji chirurgicznych obejmujące katalog aż 546 operacji
  • dostępny pakiet „Dziecko”, pozwalający na objęcie ochroną dziecka ubezpieczonego w ramach jednej składki
  • po odejściu z pracy istnieje możliwość dalszego opłacania składek i pozostania w ochronie ubezpieczeniowej Programu Eskulap
  • możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 70. roku życia

Do pobrania

# Nazwa pliku Rodzaj
1 Pobierz ofertę
2 Szczegółowy opis programu - I filar
3 Deklaracja przystąpienia do programu Eskulap składka 40 zł, 60 zł, 65 zł i 85 zł
4 Deklaracja przystąpienia do programu Eskulap składka 100 zł I 125 ZŁ