fbpx

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEK

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca narażony jest na szereg nieprzewidzianych zdarzeń losowych skutkujących poniesioną startą finansową .

Kompleksowe ubezpieczenie  dla Aptek w ramach programu ESKULAP zapewnia ochronę mienia znajdującego się w posiadaniu firmy  a w szczególności:

 • budynki, budowle,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • wyposażenie apteki
 • środki obrotowe tj.: zapasy, surowce, materiały, opakowania służące prowadzeniu działalności aptek
 • wartości pieniężne,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,

 

w wyniku zdarzeń losowych takich jak: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi a także w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub wandalizmu.

Ubezpieczenie zapewnia również ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla kogo

Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek

Korzyści?

 • Ubezpieczenie oferowane jest w formule od wszystkich zdarzeń (all risks). Oznacza to pokrycie szkód, będących skutkiem działania zarówno żywiołów (np. pożaru, wiatru, wody, elektryczności), jak i działalności człowieka i zwierząt
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty to ochrona na wypadek roszczeń osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu w związku z wydaniem niewłaściwego leku lub błędem w przygotowaniu leku recepturowego
 • Specjalnie dobrane rozszerzenia, jak ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach czy kosztów utraty dokumentów refundacyjnych, sprawiają, że propozycja ta w pełni zaspokaja potrzeby każdej apteki
 • Z góry znana składka za cały pakiet

Do pobrania

# Nazwa pliku Rodzaj
1 Pobierz ofertę